Hizmetlerimiz

Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Miras Hukuku, İdare Hukuku, İş Hukuku, İhtarname ,ihbarname protesto düzenleme, her türlü dilekçeler, yargıtay ve danıştay duruşmalarına katılma vb.hukuki danışmanlık

Ceza Hukuku

Ceza hukuku kapsamında savcılık, ağır ceza mahkemeleri, asliye ceza mahkemeleri, sulh ceza hakimlikleri nezdinde sanık, mağdur, müdahil, şikayetçi vekilliği.Her türlü itiraz ve temyiz dilekçeleri...

Gayrımenkul Davaları

Bina, arsa, tarla davaları, kira, müdahalenin men’i ve ecrimisil davaları, miras hukukundan kaynaklanan tapu iptali davaları, hata hile ikrah vb.sebebi ile tapu iptali davaları, izale-i şuyu ortaklığın giderilmesi davaları, imar düzenlemesinin iptali davaları ...

Aile Hukuku

Boşanma davaları, şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davaları, aldatma sebebiyle boşanma davaları, boşanmada maddi tazminat, boşanmada manevi tazminat, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, velayet, velayetin kaldırılması davası, müşterek velayet, nişanın bozulmasından kaynaklanan davalar, ziynet eşyalarının iadesi davası...

Ticaret Hukuku

Şirket ana sözleşmesi, daimi danışmanlık, şirket davaları, çek senet poliçe davaları, ortakların açacakları davalar

İcra ve İflas Hukuku

İcra takibi,ihtiyati haciz,borçlu olmadığının tesbiti,itirazlar,istihkak davaları,iptal davaları

Miras Hukuku

Miras hukukundan kaynaklanan davalar.Muris muvazaası, tasarrufun iptali davaları, tenkis davaları, ölünceye kadar bakım sözleşmesi, vasiyetname, verasetin iptali ve tapu iptal davaları, vasiyetnamenin iptali davaları, saklı paya ilişkin davalar, tenfiz davaları...

Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Son haberler

ileadmin May 31, 2018

İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ – İHBAR TAZMİNATI

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2015/18830 K. 2017/24921 T. 15.11.2017 * İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( 4857 S.K. Md. 25/I

ileadmin May 21, 2018

Vekalet Nedir, Nasıl Verilir? Vekaletname Çeşitleri ve Vekalet Ücreti

Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine ait ya

ileadmin May 7, 2018

İş Yerinde Mobbing’e Maruz Kalmak ve Hukuki Sonuçlar

Psikolojik taciz (mobbing); işyerinde diğer çalışanlar veya işverenler tarafından tekrarlanan saldırılar şeklinde uygulanan bir çeşit

ileadmin Nis 19, 2018

Avukatlara Elektronik Tebligat Zorunluluğu Getirildi

15.03.2018 gün ve 30361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ha