Çalışma Alanlarımız

Ceza Hukuku : Ceza hukuku kapsamında savcılık, ağır ceza mahkemeleri, asliye ceza mahkemeleri, sulh ceza hakimlikleri nezdinde sanık, mağdur, müdahil, şikayetçi vekilliği.Her türlü itiraz ve temyiz dilekçeleri.Bölge adliye mahkemeleri nezdinde duruşmalı ve duruşmasız temsil.Yargıtay ceza dairelerinde duruşmalı ve duruşmasız temsil.Avrupa İnsan hakları mahkemesi ve Anayasa mahkemesi nezdinde temsil ve ceza hukuku kapsamında kalan tüm adlı ve idari işlemlerde temsil ve hukuki danışmanlık.
Gayrımenkul Davaları:Bina, arsa, tarla davaları, kira, müdahalenin men’i ve ecrimisil davaları, miras hukukundan kaynaklanan tapu iptali davaları, hata hile ikrah vb.sebebi ile tapu iptali davaları, izale-i şuyu ortaklığın giderilmesi davaları, imar düzenlemesinin iptali davaları, imar düzenlemesi talepleri ve başvuruları, kira tesbit davaları, kat mülkiyeti davaları, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kentsel dönüşüm ile ilgili davalar, tahliye davaları, kira alacaklarının tahsili, kamulaştırmanın iptali davaları, kamulaştırma bedelinin tesbiti davaları, kamulaştırma alacaklarının tahsili

Aile Hukuku: Boşanma davaları, şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davaları, aldatma sebebiyle boşanma davaları, boşanmada maddi tazminat, boşanmada manevi tazminat, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, velayet, velayetin kaldırılması davası, müşterek velayet, nişanın bozulmasından kaynaklanan davalar, ziynet eşyalarının iadesi davası, mal rejiminin tasfiyesi davası, katkı payı alacağı, katılma alacağı, nesebin reddi davası, babalığın tesbiti davası

Ticaret Hukuku: Şirket ana sözleşmesi, daimi danışmanlık, şirket davaları, çek senet poliçe davaları, ortakların açacakları davalar
İcra ve İflas Hukuku:İcra takibi,ihtiyati haciz,borçlu olmadığının tesbiti,itirazlar,istihkak davaları,iptal davaları
Miras Hukuku: Miras hukukundan kaynaklanan davalar.Muris muvazaası, tasarrufun iptali davaları, tenkis davaları, ölünceye kadar bakım sözleşmesi, vasiyetname, verasetin iptali ve tapu iptal davaları, vasiyetnamenin iptali davaları, saklı paya ilişkin davalar, tenfiz davaları

Taşınmaz kira davaları: Kira sözleşmesi, kira tesbiti, tahliye davaları, kira parasının ödenmemesi sebebiyle tahliye davaları, ihtiyaç sebebiyle tahliye davaları, kira alacağı için icra takibi, mirasçıların kira sözleşmeleri…

İdare Hukuku:İşlemin iptali davaları,idareden tazminat davaları,kamulaştırmanın iptali davaları,imar düzenlemesinin iptali davaları,asker kişilerin tazminat hakları,maddi ve manevi tazminat,tayin ve disiplin cezalarının iptali davaları ,belediye hukuku ve danıştayda görülen davalar
İş Hukuku:Hizmet tesbiti,ihbar ve kıdem tazminatı davaları,işe iade davaları,sendika davaları
Bilişim Hukuku:İletişim araçları ile ve basın yolu ile işlenen suçlar,kişilik haklarının korunması davaları,tazminat davaları,rekabet yasağına aykırılıkla iligili davalar,markanın korunması davası,tedbirler
Diğer:İhtarname,ihbarname protesto düzenleme,her türlü dilekçeler,yargıtay ve danıştay duruşmalarına katılma vb.hukuki yardımlar
War thesis schreiben lassen die zeit der politischen neuordnung nach den napoleonischen kriegen, des kapitalismus und der industrialisierung.