Etiket arşivi hakaret

ileadmin

Avukata Hakaret Etmek – Parayla Yalan Söylüyorsun

T.C.YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ
ESAS NO : 2011/29991
KARAR NO : 2013/16457
KARAR TARİHİ: 18.6.2013
KONU : AVUKATA DURUŞMA BİTİMİNDE HAKARET ETMEK – KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET 5237/m.125

ÖZET: Sanığın sulh ceza mahkemesinde görülmekte olan bir davanın duruşmasının bitiminde karşı tarafla arasında çıkan tartışmayı yatıştırmaya çalışan karşı taraf müdafi olan katılan avukata yönelik “parayla yalan söylüyorsun, yalancı köpek, şerefsiz” biçimindeki sözler içeren hakaret suçunu görevinden dolayı işlediği ve eylemin kamu görevlisine hakaret olduğu gözetilmelidir.

DAVA: Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR: Sanığın suç işlemeye eğilimli kişiliği olumsuz kabul edilerek hakkında C.M.K.nın 231/5. maddesinin uygulanmamasında isabetsizlik bulunmadığı gözetilerek tebliğ namedeki düşünceye katılınmamış, dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.Ancak;Sanığın sulh ceza mahkemesinde görülmekte olan bir davanın duruşmasının bitiminde karşı tarafla arasında çıkan tartışmayı yatıştırmaya çalışan karşı taraf müdafi olan katılan avukata yönelik “parayla yalan söylüyorsun, yalancı köpek, şerefsiz” biçimindeki sözler içeren hakaret suçunu görevinden dolayı işlediği ve eylemin T.C.K.nın 125/3-a maddesine uyduğu gözetilmeden, aynı Kanunun 125/1. maddesi uyarınca hüküm kurularak eksik cezaya hükmedilmesi,

SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş, sanık ve katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 18.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.